Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Avkastning på investeringen i IoT för OEM-tillverkare

The ROI of IOT for OEMS - Increased Revenue Service - Parker Mobile IoTOEM-landskapet är i ständig förändring. I en tjänstesektor där fokus tidigare låg på den taktiska aspekten av produktfunktioner fokuserar man nu på att bli en strategisk intäktsgenerator och åstadkomma en konkurrensmässig skillnad genom användning av moderna tekniksystem, såsom IoT. 

Detta tryck stärker konkurrensmiljön och tvingar OEM-tillverkare att kontinuerligt utöka produktutbudet samt tillhandahålla bästa möjliga utrustning till kunderna i syfte att skapa nya samarbeten och stärka de befintliga relationerna. Den avgörande faktorn i denna strategi är att säkerställa kundnöjdheten. Men vi får inte glömma bort betydelsen av ökad produktivitet och effektivitet samt att uppnå lämplig avkastning på investeringen.

Enligt Bains prognoser kommer 6,8 miljoner anslutna tunga entreprenadmaskiner att levereras mellan 2018 och 2025. Det är tydligt att framtiden i stor utsträckning är beroende av att Sakernas internet (IoT) driver datainsamling och dataanalyser samt den generella innovationen på området. Dock måste denna investering i IoT utvärderas, precis som andra strategiska investeringar, och avkastningen på investeringen är en avgörande faktor för huruvida ditt företag bör investera.

De främsta resultatindikatorerna för att utvärdera användningen av IoT för tung utrustning är följande:

  • Exceptionell kundupplevelse
  • Införlivande av verksamheter för reservdelar
  • Sänkta kostnader och ökad produktivitet
  • Uppfyllande av service och ökad servicetrafik
  • Sänkta utvecklingskostnader

Nu ska vi titta på hur IoT kan förbättra OEM-tillverkares resultat inom dessa specifika områden och hur de kan återkopplas till uppnåendet av avkastning på investeringen.

The ROI of IOT for OEMS - Reduce Time to Diagnose Field Issues - Parker Mobile IoTEn av de viktigaste aspekterna av att uppnå exceptionell kundnöjdhet är nuförtiden att säkerställa att du värdesätter och prioriterar kundens tid. Förutsägande service bidrar till att lösa det problemet. Genom att använda IoT för att göra en prognos för när en del av tung utrustning kräver reparation eller service, även under oväntade omständigheter, kan OEM-tillverkare hantera och schemalägga driftavbrott för maskiner och utrustning, vilket i slutändan ger kunderna en bättre serviceupplevelse. 

Bättre service ger inte bara nöjdare kunder, utan också driftsmässiga fördelar. Fördelen med en IoT-lösning för tung utrustning är att det hjälper användaren att bättre förstå problemet som behöver undersökas på distans. Detta ger teknikern en förvarning och säkerställer tillgång till utrustning, delar och kompetens som behövs för att lösa problemet och snabbare få igång driften igen. 

Att tillhandahålla korrekta uppdateringar till servicetekniker bidrar också till att uppfylla efterlevnadskraven för företag med servicenivåavtal. De inbyggda IoT-sensorerna hjälper inte bara till med den förutsägande servicen på maskinerna, utan möjliggör även automatisk rapportering om komponenternas tillstånd samt meddelar när gränsvärden har nåtts. Denna funktion innebär en avsevärt större sannolikhet att servicenivåavtal efterlevs.

Utöver fjärrövervakning upptäcker förutsägande service möjliga fel i förväg, så att OEM-tillverkare kan vidta korrigerande åtgärder i rätt tid för att undvika oplanerat underhåll och oplanerade driftavbrott, vilket minskar projektriskerna och sänker kostnaderna. För en OEM-tillverkare är förutsägande underhållsdata användbara när det handlar om kvalitetsproblem. En OEM-tillverkare kan spåra historiska feldata så att korrigerande åtgärder kan vidtas i syfte att undvika onödiga driftavbrott för kunderna till följd av oförutsedda kvalitetsproblem. 

The ROI of IoT for OEMs - Beyond Simple Tracking - Parker Mobile IoT

Att sammanställa, lagra och analysera data om tung utrustning är den typen av ”djupa insikter” som krävs för att ta förutsägande underhåll till nästa nivå. Data som samlas in om tung utrustning hjälper OEM-tillverkare att gå från att förutsäga när ett känt fel kan inträffa till att förhindra det. Den möjligheten tillämpas sedan för att stärka de tekniska kunskaperna, vilket i sin tur bidrar till utformning av bättre modeller. Genom att ta detta till nästa nivå i takt med att vi får en bättre förståelse för feltillstånd och deras prediktorer samt att samla in ännu mer värdefulla data för varje maskin, kan OEM-tillverkare anpassa prestandan för individuella maskiner gällande operatörsanvändning och miljöpåverkan. 

Utöver att förbättra ingenjörs- och designkoncepten kan OEM-tillverkare använda data från en IoT-lösning för tung utrustning till att skapa olika typer av utrustning med mindre simulering och modellering. Genom att använda verkliga data från befintlig infrastruktur kan alternativen för nya utformningar, eller till och med ny användning av utrustning, leda till nya marknader och nya produktserier för OEM-tillverkare. Detta ger OEM-tillverkare en stor möjlighet att säkerställa att de ligger före konkurrenterna.

OEM-tillverkare förstår att ansluten terrängutrustning kan hjälpa deras kunder att sänka kostnaderna, öka produktiviteten och stärka säkerheten. Dessa tjänster medför inte bara ett större värde för en OEM-kund, utan ökar även deras varumärkeslojalitet, eftersom andra utrustningsmärken inte är inbyggda i en befintlig IoT-lösning. Parker tillhandahåller en kundfokuserad IoT-lösning, Mobile IoT, för att uppfylla kraven för OEM-tillverkare som arbetar med tung utrustning. Som ett resultat av att implementera Parker Mobile IoT kan OEM-tillverkare generera ytterligare intäkter både från det databaserade utbudet och kärnverksamheten genom ökad utrustningsförsäljning och eftermarknadstjänster.

The ROI of IOT for OEMS - Financial Benefits Within 2 Years - Parker Mobile IoTVarför ska du samarbeta med Parker?

För OEM-tillverkare kan det vara både kostsamt och kräva många år att bygga en IoT-plattform på plats. Genom att samarbeta med Parker kan OEM-tillverkare dra nytta av omfattande teknikintegrering och expertis inom dataanalys för att skapa värdefulla maskinutformningar för kunderna utan kostnaden eller risken som skapandet av en lösning på plats innebär. Klicka här om du vill veta mer om Parkers positiva inverkan på OEM-tillverkare över hela världen utifrån ett IoT-perspektiv.

 

 

The ROI of IoT for OEMs Clint Quanstrom Motion Systems GroupArtikeln är skriven av Ann Marie Johlie, Head of Internet of Things (IoT) Solutions, Parker Hannifin, och 

 

 

 

 

Kyri McDonough, Group Marketing Communications Platform Lead, Motion Systems Group, Parker Hannifin

Kyri McDonough, Marketing Communications Manager, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

 

Andra ämnen relaterade till Parker Mobiles IoT-lösning:

Parker Teams Deploying IoT to Help Customers Improve Operations
How IoT Systems Will Impact the Future for Off-Road Equipment
Modern Digital Ecosystems Take Mobile Hydraulic Systems to a New Level

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Avkastning på investeringen i IoT för OEM-tillverkare


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha